Pictures:

Tanımı ve Yaşayışı: Çok küçük, ortalama 0.09 mm uzunluğunda, ince uzun silindir veya havuç şeklinde, mat beyaz renkli bir akardır. 2 çift bacaklıdır. Yumurta şeffaf beyaz ve yuvarlaktır. Gözle görülmeleri zordur. Ancak gözlerin kozalak şekline dönmesi ile varlıkları kolaylıkla belirlenir.

Yaşayışı:  Mart-Nisan aylarında kozalaklar tepelerinden patlar ve nimfler göç ederek yeni uyanmış 3-3.5 cm boyundaki sürgünlere geçerler. Sürgünlerde ilk iki yaprakçık hariç 3.yaprak tomurcuk grubundan ayrıldığı zaman bu yaprak koltuğunda   beliren göze 2-5 adedi bir arada girerler. Yapraklar arttıkça gözlere giriş de artar. Yaz aylarında sürekli döl  vererek gözler içinde çoğalır ve kozalak oluşumuna neden olurlar. Kışı genellikle kozalaklar içinde geçirirler.

Zarar şekli:  Fındıkların meyve ve sürgün gözlerine girerek onları şişirir, gal meydana getirirler. Kozalaklar en çok sürgün uçlarında görülür. Deforme olan gözler foksiyonlarını yerine getiremediğinden uç kurumaları ve meyvelerinde azalmalar görülür. Tüm fındık bahçelerinde yaygın , özel bir fındık  zararlısıdır.

Mücadelesi: Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa ilaçlamaya karar verilir. En uygun ilaçlama zamanı Nisan ayının ilk yarısıdır.Mücadelede kullanılabilecek ilaçların etkili madde ve ticari isimleri aşağıdaki gibidir: