Pictures:

Tanımı ve Yaşayışı: Erginler 11 – 14 boyunda, üsten görünüşü yeşil, kahverenkli yada yeşilimsi kahverenklidir. Alttan görünüşü açık yeşil yada kırmızıdır. Anten 5 parçalı olup, 2 ve 3′üncü halkalar eşit uzunluktadır. Yumurtalar açık
yeşil renkte ve fıçı biçiminde ve ortalama 1.3 mm yüksekliktedir. Nimfleri yeşil renktedir.

Kışı ergin olarak dökülmüş yapraklar altında yada benzeri korunmuş yerlerde geçirir. Kışlayan erginler mart sonları yada nisanda çıkmaya başlarlar. Çıkan erginler çiftleştikten sonra yumurtalarını 14 – 28′lik gruplar halinde yaprakların alt yüzeyine bırakır. Yumurtadan çıkan nimfler toplu halde beslenirler. Önceleri otlar üzerinde beslenir ve sonra fındıklar üzerine geçe ve zararlı olurlar. Temmuz ayında görülmeye başlayan yeni erginler hasada kadar meyveler hasattan sonra ise yapraklar üzerinde beslenirler.

Zarar Şekli:   Ergin ve nimfler fındık meyvelerinde emgi yapmak suretiyle zararlı olurlar. Normal iriliğe ulaşıncaya kadar geçen sürede zarar gören meyveler sarı karamuk, normal iriliğe ulaştıktan iç dolduruncaya kadar geçen dönemde zarar
gören meyveler ise kara karamuk olurlar. Meyvelerin yeni iç doldurduğu dönemde emilmesi ile bulaşık ve yer yer çöküntülü olan şekilsiz içler oluşur. Ergin ve nimfler olgunlaşmakta olan meyveler üzerinde beslenerek dış satım yönünden önemli
olan lekeli iç tipi zararı oluştururlar.

Mücadelesi:  10 ocakta ortalama 1 veya daha fazla  kışlamış ergin bulunan bahçelerde fındık kurduna karşı kullanılan ilaçlardan biri kullanılabilir. Kışlamış erginlerin çıkışı Nisan ayı ortalarından  itibaren en yüksek noktaya ulaşır. Bu tarihten itibaren kışlamış erginlere karşı ilaçlı mücadele yapılabilir. Ancak bu dönem fındıklarda en önemli zararlı olan fındık kurdu mücadelesine denk geldiğinden her iki zararlıya karşı etkili olabilecek bir ilaç kullanılabilir. Ayrıca Haziran ayı başından itibaren doğrudan bu zararlıyı hedef alan ikinci bir ilaçlama yapılabilir.
Mücadelede kullanılabilecek ilaçlardan bazılarının etkili madde ve ticari isimleri aşağıdaki gibidir.