Pictures:

Tanımı ve Yaşayışı: Ergin 3 – 5 mm eninde 11 – 15 mm boyunda siyah renkli bir böcektir. Vücut kenarları uzunluğuna paraleledir. Bacaklar sarı renklidir. Antenler kalın ve vücut boyundan kısadır. Dişilerde anten daha kısadır. Larva mum sarısı renkte 20 – 25 mm uzunluktadır. Yumurta 3 x 0.6 mm boyutlarındadır.

Karadeniz bölgesinde erginler mayıs ve haziran aylarında çıkarlar. Çiftleşen dişiler yıllık sürgünlerin uçtan 10 – 15 cm aşağısına yumurtalarına koyar. Yumurtadan çıkan larvalar önce yarım daire şeklinde sürgün eksenine dik bir galeri açar.İlk yıl yukarıdan aşağıya 40-60 cm uzunluğunda bir galeri oluşturur.  Bu galeri içinde kışlayan larva ertesi ilkbaharda bu defa
yukarıya doğru kısa bir galeri daha açar. Sonbahar sonlarında bir yuva hazırlayarak ikinci kışı geçirir. Ertesi yıl nisan ayında burada pupa olur. Erginler kabukta yuvarlak bir delik açarak çıkar. Böylece gelişmesini 2 yılda tamamlamış olur.

Bir iki yıllık genç sürgünlerin özünde beslenen larvalar uzunluğuna galeriler açarak sürgünlerin kurumasına neden olur. Karadeniz bölgesinde sahil kesimindeki fındıkların büyük bir bölümünde yaygındır.

Mücadelesi: Genç sürgünlerde kurumların iyice belirdiği Temmuz ortalarından yaprak dökümüne kadar olan süre içinde, kurumakta olan tüm uç sürgünler bir budama aletiyle kesilerek yakılmalıdır.10 ocağın tüm sürgünleri kontrol edilmeli ve bir ocakta ortalama 5 ten fazla zararlı sürgün varsa orada ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama çıkan erginlerin yumurta bırakmasını önlemek amacıyla Mayıs ayı ortalarından itibaren yapılabilir. Ancak bölgelere göre değişim olabileceğinden ergin çıkışları izlenerek çıkış başlamasından sonra ilaçlamaya geçilmelidir.