Pictures:

 Fındık Yaprak Biti (Myzocallis coryli)

Tanımı ve Yaşayışı: Küçük, yumuşak vücutlu, renk açık yeşilden koyu yeşile kadar değişmekte. Erginler 2-3 mm boyunda, nimfler  erginlerin yarı büyüklüğünde. Yumurtalar ilk konulduğunda soluk sarı, ilkbaharda  açılmadan önce parlak siyah  renge dönüşmekte, oval şekilli. Yeni çıkmış  nimflerin rengi beyazdan soluk sarıya kadar değişmekte.  Bu afit kışı yumurta döneminde geçirir. Yumurtalar Mart başından itibaren açılmaya başlar ve 4-5 hafta kadar devam eder. Dört kez deri  değiştirdikten sonra kanatlı erginler  meydana gelir. Kanatlı erginler yaz boyunca çiftleşme olmaksızın ve yavru doğurarak üremeye devam ederler.  İlkbaharda yeni açılmakta olan yaprak ve tomurcuklar üzerinde beslendikten sonra yaprakların tam oluşumu ile yaprak alt  yüzeyine geçer ve orada beslenme ve üremeye devam ederler. Bütün yapraklarda görülebilmekle beraber daha çok genç uç yaprakların altında kümelenirler. Türkiye koşullarında yüksek populasyonlara nadiren rastlanır. Populasyon daha ziyade Mayıs-haziran aylarında artmakta sıcaklıkların artışı ve faydalı böceklerin ortaya çıkışı ile beraber Temmuz-agustos aylarından itibaren yoğunluk oldukça düşmektedir. Sonbaharda populasyon havaların serinlemesi ile beraber hafifçe yükselmekte ise de önemsizdir. Sonbaharda Ekim ayından  itibaren yumurta bırakan afit formu oluşmakta ve bırakılan yumurtalar kışı geçirmektedir. Yumurtalar çoğunlukla genç dal ve sürgünler üzerinde tomurcuk dipleri ve kavlamış kabukların altına konulmaktadır.

Zarar afitlerin yaprak altında bitki öz suyunu emerek beslenmesi ile olur. Ülkemizde nadir görülmekle beraber  özellikle ABD’ de bir yaprak altında birkaç bin afiti beslenirken görmek  mümkündür. Beslenme ağacın zayıflamasına ve verimin düşmesine neden olabilir. Afit aynı zamanda ballı madde salgılayarak fumajin(karaballık) oluşumuna neden  olur.

Mücadelesi:  Türkiye koşullarında genel olarak mücadeleye gerek duyulacak yoğunluğa erişmez. Fındık kurdu ve diğer zararlılar  için yapılan ilaçlamalar bu zararlıyı da baskı altında tutmayı sağlar.