Pictures :

 

Tanımı ve Yaşayışı: Kelebek vucut uzunluğu ortalama erkeklerde 11, dişilerde 15 mm ‘dir. Gerilmiş kanat genişliği ise 25-30 mm ‘dir. Kelebeğin esas rengi beyaz, sırt ve karın kül rengine çalan bozdur. Bazı dişi ve  erkek bireylerde üst kanatlarda siyah nokta şeklinde lekeler mevcuttur. Bu durum özellikle kıþlamış pupalardan çıkan erkek bireylerde yaygın olarak görülür. Yumurta 0,5-0,6 mm çaplı, açık yeşil renktedir. Paket halinde bıraktığı yumurtaları bir sıvı ile birbirine ve yaprağa  yapıştırır. Üzerlerini abdomenin sonundaki yeşilimsi beyaz kıllarla örter. Yumurta genellikle uç dalların yaprakları altına konulur. Bir yumurta paketinde bulunan yumurta sayısı beslendiği bitkiye bağlı olmak üzere 2000′e kadar çıkabilir.

Larvanın vucudu değişikk boyutta, siyah ve her halkasında da dörder adet portakal renkli benek ile bu beneklerden çıkan kıllar ile bezenmiştir. Başları siyah, göğüs bacakları koyu boz renkte, karın bacakları ise donuk sarıdır. Olgun larvalar 2,5- 3,5 cm. dir.  Birinci dölün larvaları daha açık renkte iken Agustos ayından sonra görülen 2. dölün larvaları koyu siyah ve kahverengi olmaktadır. Larva rengi bakımından geniş bir değişim gösterir.

Kışı pupa halinde geçirir. Kışlayan pupalardan meydana gelen kelebek uçuşu , mayıs ayının ortalarından Haziran ayının ortalarına kadar devam eder. İkinci döle ait kelebek çıkışları ise temmuz aynın üçüncü haftasına rastlar Agustos ortalarına kadar devam eder.  Kelebeklerin yaşama süresi 4-15 gündür.

H. cunea ağaçların toprakla birleştiği yerlerde, ağaç yarık ve çatlaklarında, çok yaşlı ağaçların kovuklarında, duvar yarıklarında, binaların çatı saçakları arasında bir koza içine pupa olmaktadır. Yılda 2 döl verir.

Zararı:  Yumurta kümelerinden çıkan larvalar, yaprağın alt yüzeyinde ipeksi ağlar örerler, sonra gitgide ağı artırarak daldaki diğer yaprakları da bağlarlar. Genç larvalar yaprağın parankimasını üst epidermise kadar yerler. Daha sonra yaprağın üst yüzeyine geçerek üst epidermisi tahrip ederler. Olgunlaşan larvalar ağlardan çıkarak bireysel yaşamaya başlar ve yapraklar sadece ana damar kalacak şekilde yemeye başlar. Meyvelerdeki zararı önemsenmeyecek kadar az ve nadirdir.

Konukçuları : İkiyüzden fazla konukçusu olan bir zararlıdır. En uygun konukçuları dut, akçaağaç,elma, kiraz , erik, fındık ve cevizdir.

Mücadelesi: Mekaniksel mücadele.  Kısa gövdeli  ağaçlara bırakılan yumurta paketleri toplanıp imha edilmelidir. Haziran ve Ağustos aylarında H. cunea ile bulaşık  ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan larva kümeleri kesilip yakılmak suretiyle imha edilmelidir. Temmuz başı ve Ağustos sonlarından itibaren  H. cunea ile bulaşık ağaçlara oluklu karton şeritler, saman ve otlardan yapılmış  olan kuşaklar  ağaçların gövdelerinde bir veya iki yere iple bağlanmalıdır.  Bu kuşaklar pupa olmak için toplanan larvalarla beraber imha edilmelidir.

Biyolojik Mücadele:  Doğal dengeyi bozmamak amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçların Bacillus
thuringiensis içeren bir preparatla ilaçlanması gerekir.

Kimyasal Mücadele: İlaçlı mücadele, haziran veya aðustos aylarında larvalar epidermis arasından çıkıp ağlarını örmeye başladıkları zaman ( larvalar 2. ve 3. gelişme döneminde olduğunda) veya   yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlanmalıdır.  Her döle karşı ilaçlama bir kez yapılmalıdır.