Fındık Zararlıları Ana Sayfası
Ana Sayfa

9. Uluslararası Fındık Kongresi 15-19 Agustos 2017′ de Samsun’ da yapılacak !

 

Fındık Türkiye’de yaklaşık olarak 600.000 ha alanda yetiştiriciliği yapılan çok önemli bir ihraç ürünüdür. Her yıl yaklaşık olarak 600.000 ton fındık üretilmekte ve fındık ihracatından 1.5-2 milyar dolar gelir sağlanmaktadır. Dünya fındık ihracatının yaklaşık olarak % 75′i Türkiye tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Fındık katma değeri çok yüksek olan bir ihracat ürünümüzdür. Üretilen değer doğrudan milli ekonomiye girmektedir.

ABD ve İtalya gibi ülkeler dekar başına 250-300 kg fındık alırken bu miktar maalesef ülkemizde dekar başına 100 kg civarındadır. Bu fındığın anavatanı olmak iddiasındaki bir ülkeye yakışmamaktadır. Düşük verimliliğin başlıca sebeplerinden birisi de zararlılarla iyi mücadele edilmemesidir.

Zararlı böcekler bütün dünyada fındık üretimini tehdit eden unsurların başında gelmektedir. Zararlı türler ve zarar oranları bölgelere ve yıllara bağlı olarak değişim gösterebilir. Genel olarak yaklaşık % 20 oranında ürün kaybına neden oldukları kabul edilmektedir. Bunlarla mücadele için her yıl milyonlarca lira harcanmaktadır.

Dünyanın değişik ülkelerinde fındık üzerinde zararlı olan yüzlerce böcek türü saptanmıştır. Bunlardan bazıları önemli zararlı olup her yıl önemli miktarda kayba neden olur ve mücadele yapmayı gerektirir. Diğer bir kısmı ise düşük yoğunluklarda bulunur ve mücadele yapmaya gerek kalmaz. Herhangi bir zararlı ile mücadeleye karar vermeden önce mutalaka o zararlının ekonomik zarar seviyesi dikkate alınmalıdır.

Bugüne kadar yaklaşık olarak fındıkta zararlı olan 250 böcek türü saptanmıştır. Bunların çoğu başlıca fındık üreticisi konumundaki Türkiye’de belirlenmiştir. Bunlara ilave olarak fındık alanlarında 130′dan fazla faydalı böcek saptanmıştır.