Hazelnut Pests Homepage
Prof. Dr. Celal Tuncer

Fullname :   Celal TUNCER
Date of Birth : 04.19.1964
Place of Birth : Sorgun / Yozgat/TURKEY
Nationality : Turkish
Undergraduate Education : 1980-1984 Atatürk University, Faculty of Agriculture, Dept.of Plant Protection/ ERZURUM/ TURKEY
Master : March 1985-September 1987, Ankara University , Department of Entomology / ANKARA/ TURKEY
PhD : September 1987-February 1992 Ankara University, Dept. of Entomology/ANKARA/TURKEY
Post-Doctoral Studies : December 1993-December 1994 Oregon State University,Dept. of Entomology, Hazelnut Pests /OREGON/USA.
Academic positions : October 1984 : Research Assistant
July 1992 : Ass.Prof.Dr.
October 1996 : Assoc.Prof.Dr.
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture Dept. of Entomology, SAMSUN/TURKEY

August 2005: Prof. Dr.,  Selcuk University Faculty of Agriculture Dept. of Entomology, KONYA/TURKEY

August 2009: Prof. Dr.,  Ondokuz Mayis  University Faculty of Agriculture Dept. of Entomology, SAMSUN/TURKEY
Current Position: Prof.Dr. Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture Dept. of Entomology, SAMSUN/TURKEY
Address : Ondokuz Mayis University Faculty of Agriculture, Dept. of Entomology, 55139 SAMSUN/TURKEY
e-mail : celalt@omu.edu.tr
Tel, Fax : 90-362-3121919/1077, 90-362-4576034
Major research topics : Hazelnut pests, Fruits pests, Stored product pests, Entomology
Publications : 113 publications

 

PUBLICATIONS

1. Kansu, İ. A. and C. Tuncer, 1989. Studies on determining the lethal and sterilizing doses of gamma radiation applied to various biological stage of cowpea weevil (Callosobruchus maculatus Col., Bruchidae). Insect and pest control newsletter. August 1989, No: 43, 43-44 p.
2. Tuncer, C. ve İ. A. Kansu, 1990. Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus Col., Bruchidae)’nin çeşitli biyolojik dönemlerine uygulanan gamma radyasyonunun kısırlaştırıcı ve öldürücü dozlarının tespiti üzerindeki araştırmalar. II. Ulusal Nükleer Bilimler Kong., 27-29 Eylül 1989, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt 2: 825-831.
3. Ecevit, O., C. Tuncer ve M. Arlı, 1991. Gümüşhane ilinin bitki koruma sorunları ve öneriler. Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (1990), 527-536.
4. Ecevit, O. ve C. Tuncer 1991. Gen transferi ile böceklere karşı dayanıklı bitki elde etme çalışmaları. Türk. Entomol. Derg., 15(2): 117-127.
5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151.
6. Ecevit, O., S. Keçeci, C. Tuncer, M. Işık ve A. F. Yanılmaz, 1992. Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık bahçelerinde zararlı Eriophyoidae (Acarina) türleri üzerinde çalışmalar. Türkiye II. Entomol. Kong. , 671-681.
7. Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, 1992. Gıda maddelerindeki pestisit kalıntıları. Doğa ve Çevre (Samsun Doğayı Koruma Derneği). 2: 15-19.
8. Ecevit, O., C. Tuncer ve S. Keçeci, 1993. Fındık Yaprak Deleni Anoplus roboris Sufi.(Coleoptera, Curculionidae)’ın tanımı üzerinde çalışmalar. Türk. Entomol. Derg., 17 (4): 235-238.
9. Ecevit, O. ve C. Tuncer, 1993. Tarım ve çevre ilişkileri. Doğa ve Çevre, 3: 26-43.
10. Tuncer, C. ve İ. A. Kansu, 1994. Konukçu bitkilerin Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae)’ya etkileri üzerinde araştırmalar. Türk Entomol. Derg. 18 (4): 209-222.
11. Tuncer, C. ve O. Ecevit,1994. Bacillus thuringiensis ürünleri ve böceklerde dayanıklılığın önemi. Türk Entomol. Derg., 18(2): 119-128.
12. Aydın, İ., C. Tuncer ve O. Ecevit, 1994. Mısırın soya ve fasulye ile karışık ekiminin Mısır kurdu (Ostrinia nubulalis, Lep: Pyralidae)’nın zarar düzeyine etkileri. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 9 (1): 35-41.
13. Tuncer, C., 1994. Bitki zararlısı böceklerin zarar düzeyine etki eden bazı ekolojik faktörler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 9 (1): 126-138.
14. Tuncer, C., 1994. Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury Lep.: Arctiidae)’ nin Samsun ilindeki biyolojisi üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 9 (1): 42-56.
15. Ecevit, O., C. Tuncer, G. Hatat ve S. Keçeci, 1994. İki farklı Bacillus thuringiensis preparatı (Thuricide ve Biobit) ile azinphos-methyl ve triflunuron’un Amerikan beyaz kelebeği (Hypantria cunea Drury. Lep: Arctiidae)’ne etkinliği üzerinde çalışmalar. 25-28 Ocak 1994, III. Biyolojik Mücadele Kong., 519-528.
16.. Tuncer, C., O. Ecevit ve İ. Akça, 1995. Zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemler. O. M. Ü., Zir. Fak. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak 1995), 189-196.
17. Tuncer, C., İ. Akça, 1995. Bitkisel çeşitlilik ve böcekler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (1): 157-168.
18. Tuncer, C. ve R. Erzen, 1995. Lymantria dispar L. (Lep.: Lymantriidae)’in farklı konukçu bitkilerdeki gelişme özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türk Entomol. Derg. 19(1): 17-26.
19. Tuncer, C., 1995. Bazı konukçu bitkilerin Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury Lep.: Arctiidae)’nin gelişme dönemlerine etkileri üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (1): 143-155.
20. Tuncer, C., 1995. Oregon (ABD)’da fındık tarımı üzerine gözlemler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (3): 179-190.
21. Tuncer, C., 1995. Bazı insektisitlerin fındık yaprak biti (Myzocallis coryli Goetze, Hom.: Aphididae)’nin parazitoiti Trioxys pallidus (Hym.: Aphiididae)’a etkileri üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10(3): 159-168.
22. Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, 1995. Karadeniz Bölgesi bitki sağlığı problemleri ve çözüm yolları. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 10 (3): 191-206.
23. Tuncer, C. ve Ü. Serdar., 1996. Sinop ili kestane üretim alanlarındaki meyve kurtlanma oranları ve larvaların meyveyi terketme zamanının saptanması üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.11(3): 127-144.
24. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1996. Amerikan beyaz kelebeğinin Samsun ili fındık üretim alanlarındaki kısa biyolojisi ve doğal düşmanları. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., 134-145.
25. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1996.Samsun ili fındık üretim alanlarındaki zararlılarla savaşım faaliyetlerinin mevcut durumu üzerinde bir araştırma. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., 286-292.
26. Ecevit, O., C. Tuncer, S. Özman, S. Mennan ve İ. Akça, 1996. Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerindeki doğal düşmanlar ve biyolojik savaşımda kullanılma olanakları. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., 293-307.
27. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1996. Fındık zararlılarıyla mücadelede entegre model tasarımı. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., 40-53.
28. Özman, S. K., C. Tuncer ve O. Ecevit, 1996. Türkiye akar faunası için yeni bir tür: Rhynchaphytoptus negundivagrans Farkas (Eriophyoidae:Acarina). XIII.Ulusal Biyoloji Kong., (17-20 Eylül 1996, İstanbul), Cilt IV, 184-191.
29. Tuncer, C. ve İ. Akça., 1996. Fenoxycarb ve Azadirachtin’ in Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury ) (Lepidoptera: Arctiidae)’ ne etkileri. Türkiye III. Entomol. Kong. 24-28 Eylül 1996, 682-691.
30. Tuncer, C., O. Ecevit and İ. Akça, 1996. Observations on the biology of filbert aphid (Myzocallis coryli, Homoptera: Aphididae) in hazelnut orchards. IV. International congress on hazelnut, Ordu,Turkey, July 30-August 2,1996, Abstracts s60.
31. Tuncer, C. and O. Ecevit., 1996. Current status of hazelnut pest in Turkey.IV. International congress on hazelnut Ordu,Turkey, July 30-August 2,1996, Abstracts s80.
32. Tuncer, C., O. Ecevit and İ. Akça, 1997. Observations on the biology of filbert aphid (Myzocallis coryli, Homoptera: Aphididae) in hazelnut orchards. Acta Hort. 445: 485-492.
33. Tuncer, C. and O. Ecevit., 1997. Current status of hazelnut pest in Turkey. Acta Hort. 445: 545-552.
34. Tuncer, C. and M. T. AliNiazee, 1998. Acute and chronic effect of Neem on the filbert aphid, Myzocallis coryli Goetze, (Hom.: Aphididae). International Journal of Pest Management, 1998, 44 (2): 53-58.
35. Sarıca, M., H. Efil, Y. Demir, İ. Aydın ve C. Tuncer, 1998. Samsun Tarımı. O. M. Ü. Zir. Fak. Araştırma Seri No: 4, 85s.
36. Tuncer, C.,1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyeleri. Bitki korumada ekonomik zarar eşiği modelleri ve uygulaması. 8-9 Eylül 1999, Samsun. Bildiri Kitabı 53-92.
37. Tuncer, C.,1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyelerinin hesaplanma yöntemleri. Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması. 8-9 Eylül 1999, Samsun, Bildiri Kitabı 93-115.
38. Tuncer, C.,1999. Üç farklı bilgisayar programı (POLO, SPSS ve PROBİT ANALYSIS) İle probit analizinin uygulanması. III. Tarımda Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, 3-6 Ekim 1999, Adana.
39. Tuncer, C. and Çetin, M., 1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyelerinin hesaplanması için yeni bir bilgisayar programı ‘’KARAR’’. III. Tarımda Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, 3-6 Ekim 1999, Adana.
40. Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, 2001. Ceviz zararlıları ile entegre mücadele. Türkiye I.Ulusal Ceviz Sempozyumu. 5-8 Eylül 2001, 249-265.
41. Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, 2000. İnsektisitler ve çevreye etkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Samsun İl Müdürlüğü. Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri Kitabı.26-28 Eylül 2000, 125-164.
42. Saruhan, İ., and C. Tuncer, 2000. Research on population densities and seasonal fluctuations of hazelnut pests in Samsun, Turkey. V. International congress on hazelnut, August 27-31,2000,OSU, Corvallis,OR, Abstracts: s167.
43. Tuncer, C., İ. Akça and İ. Saruhan,2000. Integrated pest management in Turkish hazelnut orchards. V. International congress on hazelnut. August 27-31,2000,OSU, Corvallis,OR, Abstracts: s146.
44. Saruhan, İ., and C. Tuncer, 2001. Population densities and seasonal fluctuations of hazelnut pests in Samsun, Turkey. Acta Hort. 556: 495-502.
45. Tuncer, C., İ. Akça and İ. Saruhan,2001. Integrated pest management in Turkish hazelnut orchards. Acta Hort. 556: 419-429.
46. Tuncer,C. and İ.Saruhan, 2001. Bazı önemli fındık zararlılarının Samsun ilindeki populasyon değişimi ve yoğunluğu üzerine araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (1): 56-63.
47. Tuncer, C., 2001. Üç farklı bilgisayar programı (POLO, SPSS ve PROBIT ANALYSIS) ile probit analizinin uygulanması ve yorumu. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (3): 63-77.
48. Akça, İ. ve C. Tuncer, 2001. Böcek üreme davranışları. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (2): 76-84.
49. Caner, Y. K., ve C. Tuncer, 2001. Mısır’ın fasulye,soya ve kabak ile sıraya karışık ekiminin Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.,Lepidoptera: Pyralidae)’ nun zarar oranı ve yumurta parazitlenmesi üzerine etkisi. O. M. Ü Zir. Fak. Derg.,16 (3): 55-62.
50. Tuncer, C., 2002. Homotoma ficus L. (Homoptera: Homotomidae)’ un Samsun ilindeki biyolojisi ve yumurtaların gelişme eşiğinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg, 26 (1): 33-44.
51. Tuncer, C. ve S. Mennan, 2002. Fındık yaprak bitleri Corylobium avellanae Shrank (Homoptera: Aphididae) ve Myzocallis coryli Goeze ( Homoptera: Aphididae)’nin tanımı üzerine çalışmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,17 (3): 11-16.
52. Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, 2002. Fındıkta zararlı bazı emici böceklerin (Hemiptera: Pentatomidae, Coreidae ve Acanthosomatidae) neden olduğu “Lekeli İç” zararının kimyasal mücadele ile önlenmesi üzerine araştırmalar. O. M. Ü Zir. Fak. Derg.,17 (3): 17-26.
53. Tuncer, C., İ. Saruhan ve İ. Akça, 2002. Karadeniz Bölgesi fındık üretim alanlarındaki önemli zararlılar. Samsun Ticaret Borsası Dergisi. Sayı 2: 43-54.
54. Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, 2002. Bitki Koruma. O. M. Ü. Zir. Fak. Ders Notu:20, 198s.
55. Tuncer, C., İ.Saruhan and İ.Akça,2004. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. 6. International Hazelnut Congress. Tarragona, Spain 14-18 June 2004.
56. Tuncer,C., Saruhan,İ., Caner,Y., ve İ. Akça,2003. Üzümsü Meyve Zararlıları İle Entegre Mücadele Yöntemleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003,Ordu.249-258.
57. Tuncer,C., Saruhan, İ., Caner,Y., ve İ. Akça,2003. Kiwi Zararlıları İle Entegre Mücadele. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003,Ordu.
58. Ak,K.,Uysal,M. and C.Tuncer,2004. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Türleri ve Bulunuş Oranları. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Bildiri Kitabı 108s.
59. Akça,İ and C.Tuncer, 2004. Fındık Kurdu (Curculio nucum L. Col., Curculionidae)’ nun Morfoloji ve Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Bildiri Kitabı 107s.
60. Akca, İ and C.Tuncer, 2004. Biological and Morphological Studies on Nut Weevil ( Curculio nucum L., Col.,Curculionidae). 6. International Hazelnut Congress. Tarragona, Spain 14-18 June 2004.
61. Tuncer, C., S.Mennan, İ.Akça, İ.Saruhan ve F.Akyazı,2004. Seralarda Zararlılar İle Biyolojik Mücadele. OMÜ Ziraat Fak.Dergisi 19(2):83-92.
62. Kahveci,Y. ve C.Tuncer, 2004. Zararlı böceklerle organik tarımda mücadele yöntemleri. Cine-Tarım, Ekim 2004, sayı:(63):44-49.
63. Ak,K., Uysal,M. and C. Tuncer,,2005. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri. GOÜ Ziraat Fak. Derg. 22(1):9-14.
64. Ak,K., Uysal,M. and C, Tuncer,2005. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Türleri, Kısa Biyolojileri ve Bulunuş Oranları. OMÜ Zir.Fak.Dergisi20(2):37-44.
65. AK, K., UYSAL, M., TUNCER, C., AKYOL, H.,2005. Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındıklarda Zararlı Önemli Yazıcıböcek (Colepotera:Scolytidae) Türleri Ve Çözüm Önerileri Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 19 (37) S: 37-39.
66. Kahveci,Y.C. ve C.Tuncer,2005. Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri. Agromedya , Tarım, Hayvancılık ve Gıda Dergisi. Ağustos-2005. Yıl:1, Sayı:1, 42-47.
67. Akca, İ and C.Tuncer, 2005. Biological and Morphological Studies on Nut Weevil ( Curculio nucum L., Col.,Curculionidae). Acta Hort. No.668: 413-420.
68. Tuncer, C., İ.Saruhan and İ.Akça,2005. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. Acta Hort.668:367-376.
69. Ak, K., M. Uysal ve C. Tuncer, 2006. Yazıcıböceklerin Samsun İli Fındık Bahçelerindeki Populasyon Değişimi ve Kitle Yakalama Yöntemi Üzerinde Araştırmalar. S.Ü. Zir. Fak. Derg. 20(39):15-22.
70.. I.Saruhan ve C.Tuncer,2006. Palomena prasina L.(Heteroptera:Pentatomidae)’ nın bazı morfolojik ve biyolojik özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Turk.Entomol.Derg. 30(1)3-10.
71. Tuncer,C., İ.Akça ve İ.Saruhan,2006. Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçelerindeki Zararlılar ve Mücadeleleri Üzerine Mevcut Durum Değerlendirmesi. 3. Milli Fındık Şurası 10-14 ekim 2004. Bildiri Kitabı(2006): 524-529.
72. Ak, K., Uysal, M., Tuncer, C. 2006b. Karadeniz Bölgesinde Kivilerde Zararlı Yazıcıböcek (Colepotera:Scolytidae) Türleri ve Mücadelesi. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak., II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 14-16 Eylül 2006 Tokat.
73. Saruhan,I, Tuncer,C. ve K.Ak, 2006. Çay Zararlıları. I.Rize Sempozyumu. 16-18 Kasım 2006,Rize. Bildiri Kitabı: 673-677.
74. Saruhan,I. Ve C.Tuncer,2007. Fındık kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae)’nın Fındık Bahçelerindeki Zarar Şekli ve Oranı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007,Isparta. Bildiri Kitabı: 85s.
75. I.Akça,C.Tuncer and I.Saruhan,2007. Sex discrimination of adult Curculio nucum L. (Coleoptera:Curculionidae), a pest of hazelnuts in Turkey. Entomological News.118(1)87-89.
76. C. Tuncer, I.Saruhan and I. Akça,2007. Comparative Toxicity of Neem and Seven Insecticides On Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col.: Curculionidae) with Laboratory Bioassays Asian J. Chem., Vol. 19, pp. 2285-2294.
77. Akça,I, Tuncer, C., Güler,A. and I. Saruhan,2008. Residual Toxicity of Eight Different Insecticides on Honey Bee (Aphis mellifera Hymenoptera: Apidae). Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3):
78. Tuncer,C.,2008. Arthropod Pest Management in Organic Hazelnut Growing. VII. International Hazelnut Congress. 23-27 June 2008, Viterbo-Italy.
79. Tuncer,C. Saruhan,I and I.Akca,2008. Chemical Control of True Bugs (Heteroptera:Pentatomidae,Acanthosomatidae and Coreidae) For Preventing Kernel Damage in Hazelnut Orchards of Turkey. VII. International Hazelnut Congress. 23-27 June 2008, Viterbo-Italy.
80. Saruhan,I and C.Tuncer,2008. Biology, Population Density and Fluctuations of Green Shield Bug (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) in Hazelnut Orchards of Turkey VII. International Hazelnut Congress. 23-27 June 2008, Viterbo-Italy.
81. Tuncer,C. ve Ö. Mülayim,2008. Çumra İlçesinde Görülen Bitki Zararlıları.Medeniyetin Beşiği, Tarımın Öncüsü, Çumra Sempozyumu.
82. Tuncer,C.,2008. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri. I. Ülkesel Tahıl Sempozyumu.2-5 Haziran 2008. Konya.Ed.S.A.Bağcı. Bildiri Kitabı: 330-341.
83. Tuncer; C. ve İ.Saruhan,2009. Biyolojik Silah Olarak Böcekler. I. KBRN Kongresi. 3 Aralık 2008. Fatih Üniversitesi, İstanbul. Ed.H.R.Öz,F.Karaca ve F.Eldemir. Bildiri Kitabı 85-95.
84. İşçi,M. ve C.Tuncer,2009. Elma İç Kurdu [Cydia pomonella (L.)Lep. Tortricidae]’nun Farklı Elma Çeşitlerindeki Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. S.12. 15-18 Temmuz 2009, Van.
85. Saruhan,İ, C.Tuncer ve İ.Akça,2009. Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae)’nın Farklı Sıcaklıklardaki Gelişimi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. S. 54. 15-18 Temmuz 2009, Van.
86. Öğür,E. ve C.Tuncer,2009. İki Kabarcıklı Koşnil [ Paleolecanium bituberculatum (Targ and Tozz.) (Homoptera:Coccidae)’in Vücut Büyüklüğü ile Yumurta Sayısı Arasındaki İlişki ve Populasyon Üzerine Yöneylerin Etkisi. S.31. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. 15-18 Temmuz 2009, Van.
87. Öğür,E. ve C.Tuncer,2009. Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri. I.Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu. 13-16 Haziran 2009,Konya.
88. Tuncer,C.,2009. Arthropod Pest Management in Organic Hazelnut Growing. Acta Hort. No:845: 571-578.
89. Tuncer,C. Saruhan,I and I.Akca, 2009. Chemical Control of True Bugs (Heteroptera:Pentatomidae,Acanthosomatidae and Coreidae) For Preventing Kernel Damage in Hazelnut Orchards of Turkey. Acta Hort. No:845:487-494.
90. Saruhan,I and C.Tuncer,2009. Population Density and Fluctuations of Green Shield Bug (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) in Hazelnut Orchards of Turkey. Acta Hort. No:845:549-554.
91. Akça,İ, C.Tuncer,A.Güler and İ.Saruhan,2009. Determination of Lethal Concentration of Some Insecticides to Honey Bee Apis mellifera (Apidae,Hymenoptera) with Laboratory Bioassays. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(11):2380-2382.
92. Tuncer,C. and E. Ogur,2009. The life history, natural enemies and spatial distribution of Paleolecanium bituberculatum (Targ. And Tozz.) (Hom.:Coccidae) on apple trees. VI. International conference on Arthropods: Chemical, physiological, biotechnological and environmental aspects. 21-26 June 2009, Ochotnica Dolna, Poland.
93. Akça,İ and C.Tuncer,2009. The relations between Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col., Curculıonıdae) population dynamics and climate condition in Northern Part of Anotolia. The International Environment Conference, UCS 2009. Bishkek, 20-23 May 2009.
94. Karadeniz,T., Bostan,S.Z., Tuncer,C. Ve C.Tarakçıoğlu,2009. Fındık Yetiştiriciliği.Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi No:1, 154s.
95. Tuncer,C.,2009. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele. Akademik Tarım Dergisi. Sayı:4, Mart 2009. 26-29.
96. Saruhan,İ. ve C.Tuncer,2010. Kültürel Entomoloji. Anadolu Tarım Bilim Derg.25(1):21-27.
97. Saruhan,İ. ve C.Tuncer,2010. Fındık Kokarcası, Palomena prasina L. (Heteroptera: Pentatomidae)’ nın Fındık Meyvelerindeki Zarar Şekli ve Oranı. Anadolu Tarım Bilim.Derg. 25(2):75-83.
98. Saruhan,İ, C,Tuncer and İ.Akça,2010. Development of gren shield bug (Palomena prasina L., Heteroptera:Pentatomidae) in different temperatures. Zemdirbyste-Agriculture. Vol.97 (1):55-60.
99. Ak,K, Güçlü,Ş, C.Tuncer, 2010. Kivide yeni bir meyve zararlısı: Lymantor coryli (Perris, 1853) (Coleoptera: Scolytidae). Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): 391-397.
100. İ.Saruhan, C.Tuncer ve İ.Akça.2010. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Mevcut Durum Analizi. Türkiye IV.Organik Tarım Sempozyumu. 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
101. Tuncer, C., Akça,İ., Saruhan,İ., Mennan,H., İşler, N. ve Genez,Ö., 2010. Samsun İlinde Vektör Mücadelesi. 1. Ulusal Biyosidal Kongresi, 04-07 Kasım 2010 Antalya.
102. Ak,K. İ.Saruhan, C.Tuncer, H.Akyol ve A.Kılıç,2011. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Yazıcıböcek
(Coleoptera: Scolytidae) türlerinin tespiti ve zarar oranları. Türkiye IV. Bitki Koruma
Kongresi . 28-31 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
103. Tuncer,C.,2011. Agroterörizm. AFET 11 Sempozyumu. 23-25 Aralık 2011. İstanbul.
104. Ruşen,M., A.Turan, K.Ak ve C.Tuncer,2011. Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) nucum L. Colertera: Curculionidae)] ‟na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkiler, Kongresi. 04-08.10.2011, Harran Üniversitesi. Şanlıurfa.
105. Tuncer,C., İ.Akça and İ.Saruhan, 2011. True Bugs Problem in Turkish Hazelnut Orchards. II Balkan Symposium on Fruit Growing. 5-7 Sept. 2011. Romania.
106. Öğür,E. ve C.Tuncer,2011. Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri. Anadolu Tarım Bilim.Derg. 26(1):83-90.
107. Ak,K. İ.Saruhan, C.Tuncer, H.Akyol ve A.Kılıç,2011. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Yazıcıböcek
(Coleoptera: Scolytidae) türlerinin tespiti ve zarar oranları.Türk. Entomol. bült., 1(4): 229-234.
108. Ögür, E. ve C. Tuncer, 2012. Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(4):29-36.
109. Tuncer,C., İ.Saruhan, and İ.Akça,2012. Seasonal occurrence and species composition of true bugs in hazelnut orchards. 8th International Congress on Hazelnut. 19-21 March 2012. Chile. Abstract Book p51.
110. Manana,K. And C.Tuncer,2012. A survey on fall webworm, Hyphantria cunea Drury Populations in Samegrelo. International Scientific Conference. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievments. 24-25 September,2012, Tblisi, Georgia. Book of Abstracts: p 18.
111. ÖGÜR, E and C. TUNCER, 2012. The Effects of Genetically Modified Plants on Natural Enemies. International Journal of Arts & Sciences, International Conference for Academic Disciplines. American University of Rome. 29 October-1 November, 2012, Rome, Italy. (Oral presentation).
112. Ögür, E ve C. Tuncer, 2012. Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri. I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu. Iğdır Üni. 19-21 Nisan, 2012, Iğdır. Fen Bilimleri Bildiri Özetleri s. 39.
113. Tuncer,C., 2000-2013. Fındık Zararlıları Web Sitesi. Hazelnut Pests Homepage. http://www.findikci.net ( İngilizce ve Türkçe versiyon ile, Yaklaşık 60 sayfa) . Kendi Konusunda Dünyanın Tek Web Sitesi.